വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉന്നൽ നൽകി കെൽട്രോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഹബ്ബായി ഉയർത്തുമെന്നുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്
                                           -കേരള കൗമുദി 

Read full news at- https://keralakaumudi.com/news/news.php?id=647239&u=electronic-hub
ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിൽ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി കെൽട്രോൺ; അഭിമാന നേട്ടവുമായി കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കന്പനി
Read more                                                     -Deshabhimani
Keltron provides equipment for first indigenous aircraft carrier

Read more                                                                                                     -The Hindu